ใช้ทุกส่วนของอาหารทําน้ําปั่นดีที่สุด

ปัจจุบันเนื่องจากผู้คนทํางานเร่งรีบ พฤติกรรมการกินอาหารและการ พักผ่อนไม่สามารถดําเนินได้อย่างปกติ มักจะรอให้ร่างกายเกิดปัญหาก่อนแล้ว จึงแก้ไข หลายปีมานี้คนที่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงนอกจากจะปรับพฤติกรรม ส่วนตัวแล้ว การปรับอาหารการกินก็เริ่มเป็นที่นิยมเช่นกัน

การกินอาหารครบ 3 มื้อทุกวัน สารอาหารที่ได้ย่อมเพียงพอต่อการดํารง ชีวิตใน 1 วัน ปริมาณความต้องการในแต่ละวันของผู้ใหญ่ในอาหาร 6 ประเภท คือ อาหารประเภทแป้ง 1.5-4 ถ้วย นม 1.5-2 ถ้วย (240 มิลลิลิตรต่อถ้วย) กลุ่ม ถั่ว ปลา เนื้อ และไข่ 3-8 ส่วน (แนะนําให้กินโปรตีนจากถั่วและปลามากหน่อย โดยเฉพาะถั่ว) กลุ่มพืชผัก 3-5 หน่วย (ต้มสุกแล้ว หน่วยละ 0.5-0.8 ถ้วย) กลุ่ม ผลไม้ 2-4 หน่วย (1 หน่วยใหญ่เท่ากับ 1 กําปั้น) น้ํามันและถั่วเปลือกแข็ง อัลมอนด์ พิสตาชิโอ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ งา อย่างน้อยวันละ 1 หน่วย

แต่หลายคนมักกินเนื้อสัตว์มาก กินผักผลไม้น้อย จึงทําให้สุขภาพ ยิ่งห่างไกลความแข็งแรง สูตรน้ําผักผลไม้ที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ คิดค้น เพื่อผู้คนในยุคปัจจุบันที่มักมองข้ามอาหาร 2 ประเภทคือ ผักและผลไม้ โดยใช้ เป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงเป็นน้ําผักผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย หวังว่าจะ ทําให้ท่านได้รับสารอาหารจากผักผลไม้มากขึ้น เพิ่มคะแนนให้กับสุขภาพ ในทุกวัน
การกินอาหารให้สมดุลคือปัจจัยสําคัญของสุขภาพแข็งแรง มาร่วมกัน ก้าวสู่จุดหมายด้วยการดื่มกินอย่างปลอดภัยกันนะครับ

ขอบคุณ: เครื่องปั่นสมูทตี้ | ร้านนำเจริญ